Sveikinimai Pirmosios FiDi Pirmininkui Vitui Mačiuliui!

Nuoširdžiausias sveikinimas VITUI MAČIULIUI, FiDi Gimdytojui, Augintojui ir vedančiam šią nuostabią šventę link 50-osios, su PUIKIU JUBILIEJINIU GIMTADIENIU.

 

Džiaugsmo pilnomis  krūtinėmis, JUS sveikina

VU FF ALUMNI DRAUGIJOS VALDYBA