FiDi 56 - Fiziko diena

2024-04-13

FiDi 56 - Physicist's Day

2024-04-13

DIENINĖ - FIZLENDAS

DAY PART - PHYSLAND

Saulėtekio al. 9

Saulėtekio av. 9

10:00

EISENA

PARADE

Pajudam nuo Saulėtekio al. 9

Starting from Saulėtekio av. 9

15:00

VAKARINĖ

EVENING PART

21:00

FiDi - Lietuvos kultūros nematerialus paveldas

FiDi - Lithuanian intangible cultural heritage

2022 m. gegužę Lietuvos nacionalinis kultūros centras (LNKC) paskelbė nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, į kurį buvo įtraukta ir Fiziko diena - FiDi. Šį Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentų šventė kasmet vyksta jau nuo 1969-ųjų. Studentų organizuojamuose pramoginiuose, edukaciniuose ir moksliniuose renginiuose dalyvauja ne tik patys studentai, bet ir alumnai, moksleiviai ir, žinoma, miestelėnai. FiDi kasmet atranda vis naujų raiškos formų, tačiau svarbiausi šeštadienio programos akcentai išlieka: naujų, per metus sukonstruotų ir fizikos dėsnius iliustruojančių atrakcionų Fizlendo pramogų parke demonstravimas, žymioji Dino Zauro eisena iki Filologijos fakulteto ir muzika išsiskirianti Vakarinė dalis.

FiDi - Intangible cultural heritage of Lithuania. In May 2022, the Lithuanian National Culture Centre (LNCC) published a list of intangible cultural heritage values, which included the Physicist's Day - FiDi. The event has been an annual celebration of students from the Faculty of Physics of Vilnius University since 1969. The entertainment, educational and scientific events are attended not only by the students themselves, but also by alumni, children, and, of course, the local residents. Each year FiDi discovers new forms of expression, but the highlights of Saturday's programme remain the same: the showcase of the new attractions built over the academic year in the Fizland Amusement Park, the famous Dino Zauro procession up to the Faculty of Philology, and the music rich evening party.

Mūsų komanda:

Our Team:

Member 1

Kipras Šukys

Pirmininkas

Member 1

Kipras Šukys

President

FiDi 55 partneriai

FiDi 55 Partners